Historie města Šternberk

Nejstarší zmínka o Šternberku jako městu pochází z roku 1296. Budovatelé města pravděpodobně navázali na starší podhradní osídlení gotického hradu, založeného někdy mezi lety 1253 – 1269 pány ze Šternberka. Výsady hrazeného poddanského města obdržel Šternberk ve 2. polovině 14. století od Alberta ze Šternberka, arcibiskupa magdeburského. Pro válečné útrapy a mory docházelo postupně ke snižování počtu obyvatel české národnosti. Město bylo v 16. a 17. století osídleno přistěhovalci z Německa a Slezska, kteří mu vtiskli německý ráz.

V první polovině 19. století se ve městě rozvíjel textilní průmysl (zejména výroba bavlněných látek), který vyvolal stavební rozvoj Šternberka. Kolem jádra města vyrůstala od osmdesátých let 18. století nová předměstí, která se postupně součástí města, které se tak v podstatě rozrostlo do dnešní podoby. Ve druhé polovině 19. století se Šternberk stal okresním městem. Přímo tento areál je znám svou dlouhodobou průmyslovou činností. Historicky zde působila společnost ÚP závody, která se zaměřovala na výrobu a prodej nábytku.

PAMÁTKY

K hlavním dominantám města patří národní kulturní památka Státní hrad Šternberk, komplex budov bývalého augustiniánského kláštera s nepřehlédnutelným chrámem Zvěstování Panny Marie a rozsáhlý soubor restaurovaných měšťanských domů v městské památkové zóně.

Hrad byl často přestavován a rozšiřován a tak je možné zde najít prvky všech slohů – od gotiky až po klasicismus, v roce 2001 byl vyhlášen Národní kulturní památkou. V prostorách hradu můžete vidět ojedinělý soubor kachlových kamen, nejstarší dochovanou renesanční dřevořezbu na Moravě – Utrpení sv. Kunhuty, secesní osobní výtah a řadu dalších jedinečností, které jinde nenajdete. Od jara do podzimu se na hradě koná celá řada atraktivních akcí pro děti i dospělé, jednou z největších akcí je tradiční rockový festival Šternberský kopec s několikatisícovou návštěvností.